Ghế Karaoke | Thiết kế và thi công karaoke chuyên nghiệp đẳng cấp

Design

Ghế Karaoke

TT-imgs: 

Mã sản phẩm: ghế karaoke 101.

Tình trạng: còn hàng. 

Giá: đangg cập nhật. 

Thông tin sản phẩm: khung gỗ, nỉ hoặc da,đính khuy theo thiết kế.

Kích thước cơ bản: 850*700*460

TT-imgs: 

Mã sản phẩm: ghế karaoke 102.

Tình trạng: còn hàng. 

Giá: đangg cập nhật. 

Thông tin sản phẩm: khung gỗ, nỉ hoặc da,đính khuy theo thiết kế.

Kích thước cơ bản: 850*700*460

TT-imgs: 

Mã sản phẩm: ghế karaoke 103.

Tình trạng: còn hàng. 

Giá: đangg cập nhật. 

Thông tin sản phẩm: khung gỗ, nỉ hoặc da,đính khuy theo thiết kế.

Kích thước cơ bản: 900*700*460

TT-imgs: 

Mã sản phẩm: ghế karaoke 104.

Tình trạng: còn hàng. 

Giá: đangg cập nhật. 

Thông tin sản phẩm: khung gỗ, nỉ hoặc da,đính khuy theo thiết kế.

Kích thước cơ bản: 900*700*460

Subscribe to RSS - Ghế Karaoke